Tiesa aizliegusi VNĪ slēgt līgumus ar citiem būvniekiem JRT projektā

Tiesa aizliegusi VNĪ slēgt līgumus ar citiem būvniekiem JRT projektā
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pieņēmusi lēmumu par prasības nodrošinājumu, rezultātā aizliedzot VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) kā pasūtītājam veikt vairākas darbības Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas projektā, informē RERE Grupa.
Tas attiecas uz šādām darbībām:
• aizliegt slēgt jebkādus darījumus, tai skaitā būvniecības līgumus ar citiem būvniekiem un citām trešajām pusēm būvdarbu turpināšanai JRT projektā;
• aizliegt VNĪ pieprasīt jebkādu naudas summu izmaksu, pamatojoties uz bankas izsniegto avansa maksājumu garantiju;
• aizliegt VNĪ pieprasīt jebkādu naudas summu, pamatojoties uz apdrošinātāja izsniegto galvojumu apdrošināšanas polisi.
Tiesas aizliegums stājas spēkā nekavējoties un šis lēmums nav pārsūdzams.
«Tiesas pieņemtais starplēmums šajā lietā ir likumsakarīgs. Situācijā, kurā viena puse civiltiesiskā strīdā sāk demonstrēt patvaļīgu rīcību, ir nepieciešams ievērot visu iesaistīto pušu intereses,» komentē Guntis Āboltiņš–Āboliņš, RERE Grupas valdes priekšsēdētājs..
Būvnieks aicina pasūtītāju sēsties pie sarunu galda ar vai bez mediatora palīdzības un sarežģījumus atrisināt, lai varētu izpildīt esošo līgumu un pabeigt projektu termiņos.
Tiesa savā lēmumā norāda, ka, izlemjot jautājumu par prasības nodrošināšanu, tiesnesis ņem vērā prasības pirmšķietamo juridisko pamatojumu. Tas nozīmē, ka tiesai jākonstatē, ka iespējamība apmierināt būvnieka prasību ir lielāka nekā tās noraidīšanas iespējamība: «[Būvnieka] prasības nodrošinājums ir attaisnojams, ja ir pamats pieņemt, ka tas saskan ar gaidāmo tiesas spriedumu, proti, spriedums, visticamāk, būs labvēlīgs prasītājam» – šajā gadījumā būvniekam.
«RERE BŪVE 1» vērsās tiesā ar pieteikumu par līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un pienākuma uzlikšanu VNĪ pildīt noslēgto līgumu.
Jau ziņots, ka VAS «Valsts nekustamie īpašumi» paziņoja par līguma laušanu ar pilnsabiedrību «RERE BŪVE 1». Lēmums par līguma laušanu esot pieņemts, jo būvnieka darbībā konstatēti būtiski pārkāpumi.
Savukārt «RERE BŪVE 1» norāda, ka līguma uzteikumu uzskata par nepamatotu, jo Zaigas Gailes projektā konstatētas vairākas kļūdas.
VNĪ parakstīja būvdarbu līgumu ar «RERE BŪVE 1» 2018.gada 3.jūlijā.
Raksta pilno versiju var aplūkot: http://www.db.lv/zinas/tiesa-aizliegusi-vni-slegt-ligumus-ar-citiem-buvniekiem-jrt-projekta-489967
Search