+371 67114284

Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojumu nodos publiskajai apspriešanai

Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojumu nodos publiskajai apspriešanai
Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atkārtoti izskatījusi pilnveidoto Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakciju un nolēmusi to nodot publiskajai apspriešanai, informē Rīgas domē.
Komiteja jau šā gada martā nolēma, ka nepieciešams izstrādāto lokālplānojama redakciju pilnveidot. Nozīmīgākie papildinājumi, kas veikti lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, attiecas uz plānotās ostas funkcijām un lokālplānojuma īstenošanas kārtību.
Pilnveidotajā redakcijā precizēts, ka lokālplānojuma teritorijā var attīstīt pasažieru kuģu (t.sk. prāmju un kruīza kuģu) un ro-ro pasažieru kuģu (ro-pax kuģu) termināli un piestātnes. Lokālplānojuma īstenošanas kārtībā paredzēts, ka šī termināļa un ar to saistītās infrastruktūras attīstību veiks saskaņā ar atsevišķi noslēgtu vienošanos starp pašvaldību, Rīgas brīvostas pārvaldi un nekustamā īpašuma īpašnieku un/vai valdītāju.
Savukārt kuģu termināļa ēkas labākā arhitektoniskā risinājuma nodrošināšanai tiks organizēts arhitektūras konkurss, kura pamatnosacījumus un žūrijas komisijas sastāvu noteiks saskaņā ar iepriekšminēto vienošanos. Gadījumā, ja netiks īstenota plānotā termināļa attīstība, teritorijas turpmākās attīstības detalizācijai jāizstrādā detālplānojums.
Jau ziņots, ka lokālplānojuma izstrādes nolūks ir grozīt un detalizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai sasniegtu Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktā infrastruktūras attīstības projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" mērķus, mazinātu ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošinātu Eksportostas teritorijā esošās infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, t.sk. pasažieru kuģu un ro-ro kuģu piestātņu ierīkošanu.
Jaunā termināļa būvniecībai esot nepieciešami aptuveni 70 miljoni eiro. No tiem 15 miljoni eiro nepieciešami infrastruktūras uzlabošanai, vēl 15 miljoni eiro - pievadceļiem un sabiedriskā transporta savienojumiem, 30 miljoni eiro - ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai. Šiem mērķiem iecerēts piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu 30%-50% apmērā.
Lokālplānojumā lielākā daļa teritorijas ir noteikta kā jauktas centru apbūves funkcionālā zona, paredzot plašākas teritorijas izmantošanas iespējas par pašlaik Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā atļautajām.
Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ir izstrādāts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kas vienlaicīgi ar lokālplānojuma redakciju tiks nodots publiskajai apspriešanai. Lokālplānojuma izstrādes laikā ir veikta kultūrvēsturiskā izpēte un ietekmes uz Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu novērtējums. Lokālplānojuma sastāvā ir izstrādāta arī transporta plūsmu izpēte, ietverot modelēšanu un priekšlikumus satiksmes infrastruktūras pārkārtojumiem.
Galīgais lēmums par lokālplānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai būs jāpieņem domes sēdē.
Raksta pilno versiju var aplūkot: http://www.db.lv/zinas/eksportostas-dienvidu-dalas-lokalplanojumu-nodos-publiskajai-apspriesanai-502384
Поиск
City Real Estate рекомендует
Сдают коммерческие помещения в Риге, Центре

Сдают коммерческие помещения в Риге, Центре
Улица Вальню, 4 этаж, 3 Комнаты, 90.00m2
1060.00 EUR 11.78 EUR / m2

Сдают квартиру в Риге, Вецриге

Сдают квартиру в Риге, Вецриге
Улица Вальню, 5 этаж, 3 Комнаты, 88.00m2
600.00 EUR 6.82 EUR / m2

Сдают на короткий срок квартиру в Риге, Центре

Сдают на короткий срок квартиру в Риге, Центре
Улица Гану, 3 этаж, 4 Комнаты, 85.00m2
60.00 EUR 0.71 EUR / m2

Продают квартиру в Риге, Золитуде

Продают квартиру в Риге, Золитуде
Улица Яня Эгдзелиня, 1 этаж, 3 Комнаты, 84.85m2
69000.00 EUR 813.2 EUR / m2

Продают квартиру в Риге, Кипсале

Продают квартиру в Риге, Кипсале
Ранькя дамбис, 10 этаж, 3 Комнаты, 84.00m2
281617.00 EUR 3352.58 EUR / m2

Продают квартиру в Риге, Кипсале

Продают квартиру в Риге, Кипсале
Ранькя дамбис, 9 этаж, 3 Комнаты, 83.70m2
222752.00 EUR 2661.31 EUR / m2

Сдают на короткий срок квартиру в Риге, Центре

Сдают на короткий срок квартиру в Риге, Центре
Улица Гану, 2 этаж, 3 Комнаты, 83.00m2
50.00 EUR 0.6 EUR / m2

Сдают на короткий срок квартиру в Риге, Центре

Сдают на короткий срок квартиру в Риге, Центре
Улица Гану, 2 этаж, 3 Комнаты, 83.00m2
50.00 EUR 0.6 EUR / m2

Сдают на короткий срок квартиру в Риге, Центре

Сдают на короткий срок квартиру в Риге, Центре
Улица Гану, 4 этаж, 3 Комнаты, 83.00m2
50.00 EUR 0.6 EUR / m2

Сдают квартиру в Риге, Центре

Сдают квартиру в Риге, Центре
Бульвар Калпака, 2 этаж, 3 Комнаты, 82.00m2
780.00 EUR 9.51 EUR / m2

Все предложения