+371 67114284

BVKB aizliedz veikala ēkas Dzirciema ielā turpmāku ekspluatāciju

BVKB aizliedz veikala ēkas Dzirciema ielā turpmāku ekspluatāciju
Mazumtirgotājs "Lidl Latvija" ir saņēmis Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vēstuli, kurā tas nekavējoties aizliedz ēkas Dzirciema ielā 42, Rīgā turpmāku ekspluatāciju.
BVKB lēmums apstiprinājis, ka "Lidl Latvija" pieņēmis vienīgo pareizo un atbildīgo lēmumu slēdzot šo ēku no 2021.gada 6.marta.
"Izvērtējot tehniskās apsekošanas atzinumos konstatēto kopsakarā ar Latvijas Būvinženieru savienības viedokli, kā arī ņemot vērā konstatētās atkāpes no prasībām, kas var ietekmēt ēkas drošumu, un vairāku būvspeciālistu viedokli par ēkas ekspluatācijas nepieļaujamību pašreizējā tehniskajā stāvokli, biroja ieskatā, ir pamatoti pieņemt lēmumu par visas ēkas ekspluatācijas aizliegumu. (…) Lai nodrošinātu, ka ekspluatācijā tiek izmantota ēka, kas atbilst Būvniecības likuma 9. pantā izvirzītajām prasībām, birojam ir tiesisks pamats pieņemt lēmumu par ēkas ekspluatācijas aizliegšanu līdz fiksētās bīstamības novēršanai," BVKB lēmumu citē "Lidl Latvija" pārstāvis Ingars Rudzītis.
BVKB informē, ka saņemot 24.februāra vēstuli no SIA "Konstruktoriks" par tirdzniecības centra Dzirciema ielā 42 nedrošo stāvokli, tā lūgusi papildus izvērtējumu no Latvijas Būvinženieru savienības. 2021.gada 16.martā BVKB saņēma vēstuli no Latvijas Būvinženieru savienības galvenā administratora Mārtiņa Straumes, kurā viņš norāda, ka ēkas ekspluatācija nav pieļaujama, kamēr nav veikti darbi ēkas konstrukcijas nostiprināšanai, un veikti citi ēkas drošu ekspluatāciju nodrošinoši pasākumi.
2021.gada 25.martā BVKB saņēma papildus vēstuli no AS "Inspecta Latvia", kurā teikts, ka pēc Dzirciema ielas 42 ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas šī uzņēmuma eksperti secinājuši, ka ēkas konstrukcijas stabilitāte neatbilst Latvijas Būvniecības likuma 9. punktā noteiktajai mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībai. Tādēļ AS "Inspecta Latvia" secina, ka ēkas turpmāka ekspluatācija nav pieļaujama un pēc detalizētās izpētes veikšanas, nepieciešamības gadījumā jāveic konstrukciju pastiprināšana.
Pašlaik mēs rūpīgi pētām tehnisko ekspertu secinājumus un izvērtējam nākamos soļus," saka "Lidl Latvija" Nekustamo īpašumu departamenta vadītājs Aldis Riekstiņš.
Jau ziņots, ka "Lidl Latvija" 24.februārī saņēma SIA "Konstruktoriks" tehniskās apsekošanas rezultātus, kam sekoja 1.martā saņemtie SIA "Inženieru birojs "Būve un Forma"" veiktās apsekošanas rezultāti. Abu uzņēmumu eksperti norādīja uz sekojošajām problēmām: 1) ēkas nesošajām konstrukcijām konstatēti būtiski konstruktīvie trūkumi; 2) ēkas tērauda būvkonstrukciju nestspēja neatbilst Latvijas Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām prasībām par būves mehānisko stiprību un stabilitāti.
Ņemot vērā augstāk minētos faktus, 2021.gada 5.martā "Lidl Latvija" informēja visus nomniekus par ēkas slēgšanu no 6.marta, lai novērstu iespējamos riskus nomnieku un apmeklētāju veselībai.
Raksta pilno versiju var aplūkot: http://www.db.lv/zinas/bvkb-aizliedz-veikala-ekas-dzirciema-iela-turpmaku-ekspluataciju-501913
Meklēšana